THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
Thời Khóa biểu học lại các lớp cao đẳng - đại học *(new) [ 02/06 ]

Lịch thi các lớp cải thiện khóa C17 [ 25/05 ]

Lịch thi các lớp cải thiện khóa C17 [ 25/05 ]

TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỌC LẠI KHOA KINH TẾ VÀ QLXD NĂM HỌC 2019 - 2020 [ 07/05 ]

TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỌC LẠI KHOA KINH TẾ VÀ QLXD NĂM HỌC 2019 - 2020 [ 07/05 ]

KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 -2020 (ĐIỀU CHỈNH) [ 06/05 ]

KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 -2020 (ĐIỀU CHỈNH) [ 06/05 ]

Kế hoạch học lại bổ sung năm học 2019- 2020 [ 03/03 ]

Kế hoạch học lại bổ sung năm học 2019- 2020 [ 03/03 ]

Thông báo lịch học cải thiện các khoá năm học 2019- 2020 [ 02/03 ]

Kế hoạch học cải thiện của các lớp Cao đẳng, Đại học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 [ 13/02 ]

Kế hoạch học cải thiện của các lớp Cao đẳng, Đại học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 [ 13/02 ]

QĐ 603 miễn giảm học phí HK1 năm 2019-2020 [ 30/12 ]

 
Số lượng đang online: 12
Số lượt truy cập: 572,887
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn