THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức học cải thiện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế & QLXD

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 -2020 (ĐIỀU CHỈNH) [ 06/05 ]

KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 -2020 (ĐIỀU CHỈNH) [ 06/05 ]

Kế hoạch học lại bổ sung năm học 2019- 2020 [ 03/03 ]

Kế hoạch học lại bổ sung năm học 2019- 2020 [ 03/03 ]

Thông báo lịch học cải thiện các khoá năm học 2019- 2020 [ 02/03 ]

Kế hoạch học cải thiện của các lớp Cao đẳng, Đại học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 [ 13/02 ]

Kế hoạch học cải thiện của các lớp Cao đẳng, Đại học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 [ 13/02 ]

QĐ 603 miễn giảm học phí HK1 năm 2019-2020 [ 30/12 ]

Thông báo 168 V/v tổ chức giảng dạy các học phần LLCT từ năm học 2019-2020 áp dụng đối với sinh viên đại học [ 11/12 ]

Thông báo lịch ôn thi và lịch thi Olympic [ 18/11 ]

Thông báo lịch ôn thi và lịch thi Olympic [ 18/11 ]

Thông báo Tổ chức chương trình teambuiding “ Sắc màu kinh tế - chào tân sinh viên D19 [ 25/10 ]

 
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 543,107
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn