THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ

 
Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá “Kết nối sinh viên Kinh tế và Quản lý xây dựng năm 2024”  
Thông báo về việc tổ chức học cải thiện Học kỳ hè, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng
Quyết định công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội học kỳ 1, năm học 2023 - 2024
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
FESTIVAL KINH TẾ

 
Thông báo về việc Tổ chức Festival Kinh tế lần thứ VI năm 2015  
Hội thi Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Hội thao chào mừng Festival Kinh tế lần thứ V - năm 2013
BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 
Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp  
Cẩm nang xin việc ngành Marketing
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp C15KT
Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD
BỘ MÔN KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

 
Kế hoạch thực hiện TTCK và KLTN - Khóa C13KX  
Danh sách GVHD TTCK - Khóa C13KX
Đề cương Khóa luận tốt nghiệp - C13KX
Đề cương Thực tập cuối khóa - C13KX
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
QĐ 37 công nhận BS kết quả thực hiện ngày CTXH HK1 năm học 2023-2024  
Kết quả học tập K1, 2023-2024 Khoa Kinh tế & QLXD
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020
BIỂU MẪU

 
Biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện  
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN 2018
TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 622,375
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn