THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức học cải thiện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế & QLXD

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
Kế hoạch thi học lại Khoa Kinh tế và QLXD tuần 16 [ 03/11 ]

Kế hoạch thi học lại Khoa Kinh tế và QLXD tuần 16 [ 03/11 ]

Kế hoạch học cải thiện học kỳ 2 năm học 2020-2021 [ 15/09 ]

Kế hoạch học cải thiện học kỳ 2 năm học 2020-2021 [ 15/09 ]

Danh sách sinh viên các khoá trước xét tốt nghiệp cùng Khoá D15X [ 27/08 ]

Danh sách sinh viên các khoá trước xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp cùng khoá C17 [ 16/07 ]

Danh sách sinh viên các khoá trước xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp cùng khoá C17 [ 16/07 ]

Lịch thi các lớp học cải thiện tuần 51-52 [ 30/06 ]

Lịch thi các lớp học cải thiện tuần 51-52 [ 30/06 ]

Lịch học cải thiện và thi lại các lớp học phần cải thiện - Tuần 49 - 56 [ 29/06 ]

Lịch học cải thiện và thi lại các lớp học phần cải thiện - Tuần 49 - 56 [ 29/06 ]

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2019- 2020 [ 18/06 ]

 
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 543,110
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn