THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức học cải thiện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế & QLXD

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
Thông báo 176 về việc triển khai các hoạt động của Nhà trường trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT -TTg [ 12/10 ]

Quyết định 419/QĐ - ĐHXDMT Quy định tạm thời tổ chức đánh giá điểm rèn luyện và ngày CTXH trong SV [ 08/10 ]

Quyết định 418/QĐ - ĐHXDMT về việc quản lý sinh viên thời gian học trực tuyến [ 08/10 ]

Quyết định 395+396 quyết định khen thưởng SV xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc và khen thưởng SV có thành tích tốt bảo vệ Đồ án tốt nghiệp [ 08/10 ]

KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN KHỐI ĐẠI HỌC HỌC HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 [ 25/09 ]

Thông báo Hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 [ 12/09 ]

TB 150 + TB 151 + TB 152 Thông báo học vụ đầu năm học 2021-2022 [ 10/09 ]

Tờ trình số 187a và 189 miễn ngày TCXH học kỳ 2 năm học 2020-2021 và điều chỉnh điểm rèn luyện HK 2 năm học 2020-2021 [ 07/09 ]

Quyết định 350/QĐ - ĐHXDMT công nhận thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên khoá D16, D17KX, QX, C18X, C19KS1, D19CD2 [ 07/09 ]

Quyết định 321/QĐ-ĐHXDMT về việc ban hành quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến của trường Đại học xây dựng Miền Trung [ 07/09 ]

Quyết định 313/QĐ - ĐHXDMT về việc bổ sung và công nhận kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội cho sinh viên học kỳ I, năm học 2020 - 2021 [ 02/09 ]

Tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phần [ 02/09 ]

Quyết định 314/QĐ - ĐHXDMT về việc phân công giảng viên làm công tác Cố vấn học tập cho các lớp năm học 2021 - 2022 [ 02/09 ]

Thông báo đăng ký miễn học, chuyển điểm các học phần Anh văn, Tin học cho sinh viên các khoá D18, D19 trong năm học 2021 - 2022 [ 01/09 ]

 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 543,099
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn