THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
Quyết định 504 công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II và năm học 2020 - 2021 [ 24/11 ]

Kế hoạch các lớp bổ sung kiến thức cho các lớp D21 nhập học muộn [ 23/11 ]

Thông báo số 221+ 222+223 đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 và các chính sách chế độ trợ cấp sinh viên [ 23/11 ]

Thông báo Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam va 45 năm thành lập trường [ 16/11 ]

Thông báo số 201/TB - ĐHXDMT về việc tiếp tục dạy và học theo hình thức trực tuyến [ 31/10 ]

Thông báo 195/TB-ĐHXDMT về việc tổ chức học trực tuyến học phần GDQP&AN, Năm học 2021 - 2022 [ 23/10 ]

Quyết định 262/QĐ - ĐHXDMT Quyết định công nhận đề tài NCKH sinh viên 2020-2021 [ 22/10 ]

Kế hoạch học cải thiện khối đại học, cao đẳng học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (Lớp dưới 7 sinh viên) [ 22/10 ]

Kế hoạch số 09/KH - ĐHXDMT Tổ chức cuộc thi MUCE TRONG MẮT TÔI [ 22/10 ]

Thông báo 187/TB- ĐHXDMT về việc phát động thi đua chào mừng 45 năm thành lập trường Đại học Xây dựng Miền Trung và 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 [ 22/10 ]

Thông báo 176 về việc triển khai các hoạt động của Nhà trường trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT -TTg [ 12/10 ]

Quyết định 419/QĐ - ĐHXDMT Quy định tạm thời tổ chức đánh giá điểm rèn luyện và ngày CTXH trong SV [ 08/10 ]

Quyết định 418/QĐ - ĐHXDMT về việc quản lý sinh viên thời gian học trực tuyến [ 08/10 ]

Quyết định 395+396 quyết định khen thưởng SV xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc và khen thưởng SV có thành tích tốt bảo vệ Đồ án tốt nghiệp [ 08/10 ]

KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN KHỐI ĐẠI HỌC HỌC HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 [ 25/09 ]

Thông báo Hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 [ 12/09 ]

 
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 622,366
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn