THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức học cải thiện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế & QLXD

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
Quyết định 286/QĐ - ĐHXDMT về việc tách lớp D19KX1 [ 23/08 ]

Lịch thi các lớp học lại tháng 9 năm 2021 [ 20/08 ]

Thông báo thay đổi thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến và thời gian học tập chính thức khoá 2021, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 [ 18/08 ]

Thông báo số 04/TB-KKT&QLXD về việc nộp bài, chuẩn bị và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp bảo vệ ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý xây dựng khoá D17 và các khoá trước [ 04/08 ]

Lịch thi trực tuyến học kỳ II, năm học 2020 - 2021 của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng [ 03/08 ]

Quyết định về việc thay đổi hình thức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến, học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 [ 28/07 ]

Thông báo kế hoạch thi học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 và kế hoạch học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 [ 28/07 ]

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời "Tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung" [ 24/07 ]

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 [ 24/07 ]

Thông báo số 107/TB-ĐHXDMT "Triển khai một số công việc đầu năm học 2021 -2022" [ 16/07 ]

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2020 - 2021 [ 20/06 ]

Thông báo về việc xét tặng học bổng khuyến học của Tập đoàn Đèo cả [ 09/06 ]

Danh sách giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp sinh viên các khoá trước đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp năm 2021 [ 02/06 ]

Danh sách sinh viên cao đẳng các khoá trước xét điều kiện làm đồ án/khoá luận tốt nghiệp cùng lớp C18X [ 28/05 ]

Các quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiên làm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy, lớp D17KX,QX và sinh viên đại học các khoá trước [ 16/05 ]

 
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 543,111
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn