THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp [ 31/08 ]

Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp [ 31/08 ]

Cẩm nang xin việc ngành Marketing [ 18/09 ]

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp C15KT [ 18/05 ]

Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD [ 10/01 ]

Danh sách giáo viên hướng dẫn và Đề cương [ 05/04 ]

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành QTKD_khóa C14QT [ 04/04 ]

Danh sách giảng viên bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh [ 03/03 ]

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp C11KT [ 08/05 ]

Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp C11KT [ 08/05 ]

Danh sách giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp [ 07/04 ]

Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) [ 16/06 ]

Thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/08/2012 [ 29/11 ]

 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 622,379
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn