THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức học cải thiện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế & QLXD

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XD MỞ RỘNG NĂM 2018! [ 24/09 ]

Tổng hợp các học phần được mở lớp học cải thiện, HK1 NH 2018-2019 [ 16/09 ]

Tổng hợp các học phần được mở lớp học cải thiện, HK1 NH 2018-2019 [ 16/09 ]

Quyết định phân công GVCV các lớp, năm học 2018-2019. [ 06/08 ]

KẾ HOẠCH HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2017 - 2018 [ 16/06 ]

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C15KT [ 17/05 ]

KẾ HOẠCH BÁO CÁO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ LẦN 3 - 2018 [ 11/05 ]

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP KHOA KINH TẾ NĂM 2018 [ 27/04 ]

DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA C15QT [ 03/04 ]

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C15 [ 03/04 ]

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C14 [ 20/02 ]

KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP & CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ [ 06/01 ]

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO BẬC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC [ 05/11 ]

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ VII NĂM 2017 [ 27/10 ]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ MỞ RỘNG - CÚP KIENLONGBANK - NĂM 2016 [ 28/09 ]

 
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 543,101
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn