THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
Các quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiên làm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy, lớp D17KX,QX và sinh viên đại học các khoá trước [ 16/05 ]

Danh sách sinh viên được công nhận ngày công tác xã hội học kỳ I, năm học 2020 - 2021 [ 27/01 ]

Thông báo V/v tổ chức các lớp học cải thiện học kỳ 2 năm học 2020-2021 [ 07/01 ]

Thông báo V/v tổ chức các lớp học cải thiện học kỳ 2 năm học 2020-2021 [ 07/01 ]

Kế hoạch thi học lại Khoa Kinh tế và QLXD tuần 17, 18, 19 [ 12/11 ]

Kế hoạch thi học lại Khoa Kinh tế và QLXD tuần 17, 18, 19 [ 12/11 ]

Kế hoạch thi học lại Khoa Kinh tế và QLXD tuần 16 [ 03/11 ]

Kế hoạch thi học lại Khoa Kinh tế và QLXD tuần 16 [ 03/11 ]

Kế hoạch học cải thiện học kỳ 2 năm học 2020-2021 [ 15/09 ]

Kế hoạch học cải thiện học kỳ 2 năm học 2020-2021 [ 15/09 ]

Danh sách sinh viên các khoá trước xét tốt nghiệp cùng Khoá D15X [ 27/08 ]

Danh sách sinh viên các khoá trước xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp cùng khoá C17 [ 16/07 ]

 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 523,567
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn