THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
ĐĂNG KÝ ONLINE - HỌC CÙNG CHÍNH KHÓA HK1, 2021-2022 [ 25/08 ]

Thông báo về việc đăng ký học GDQP & AN năm học 2021 - 2022 [ 24/08 ]

Thông báo về việc nộp học phí lớp học cải thiện năm học 2021 - 2022 [ 24/08 ]

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 [ 24/08 ]

Thông báo về việc đăng ký học cải thiện học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 [ 24/08 ]

Quyết định 287/QĐ - ĐHXDMT về việc ghép lớp sinh viên Khoá D17X, D18X, D19X, D19KT [ 23/08 ]

Quyết định 286/QĐ - ĐHXDMT về việc tách lớp D19KX1 [ 23/08 ]

Lịch thi các lớp học lại tháng 9 năm 2021 [ 20/08 ]

Thông báo thay đổi thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến và thời gian học tập chính thức khoá 2021, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 [ 18/08 ]

Thông báo số 04/TB-KKT&QLXD về việc nộp bài, chuẩn bị và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp bảo vệ ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý xây dựng khoá D17 và các khoá trước [ 04/08 ]

Lịch thi trực tuyến học kỳ II, năm học 2020 - 2021 của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng [ 03/08 ]

Quyết định về việc thay đổi hình thức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến, học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 [ 28/07 ]

Thông báo kế hoạch thi học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 và kế hoạch học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 [ 28/07 ]

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời "Tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung" [ 24/07 ]

 
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 523,562
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn