BIỂU MẪU
Biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện [ 7/7/2 ]

Biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện [ 7/7/2 ]

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN 2018 [ 5/9/2 ]

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN [ 12/28 ]

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN [ 11/30 ]

Các bài đã đăng:

  1. QĐ 206/QĐ_ĐHXDMT, NGÀY 14.9.2016 VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SV [ 11/30 ]

  2. KH 86/KH-ĐHXDMT VỀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 [ 11/30 ]

  3. QĐ 170/QĐ-ĐHXDMT VỀ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG [ 11/30 ]

  4. QĐ 416/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 5.9.2016 VỀ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SINH VIÊN [11/30]

  5. BIỂU MẪU DÙNG CHO HỌP LỚP HSSV [11/8/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 15
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn