KẾT QUẢ HỌC TẬP
TB 36 kết quả đánh giá điểm rèn luyện HK 1 năm học 2023-2024 [ 3/13/ ]

QĐ 37 công nhận BS kết quả thực hiện ngày CTXH HK1 năm học 2023-2024 [ 3/6/2 ]

Kết quả học tập K1, 2023-2024 Khoa Kinh tế & QLXD [ 3/6/2 ]

Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 2/24/ ]

Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 2/24/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách xét học tiếp,cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 2/13/ ]

  2. Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 2/13/ ]

  3. Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [ 12/4/ ]

  4. Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [12/4/]

  5. Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [11/26]

  6. Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [11/26]

  7. Dự kiến xét KQHT và tốt nghiệp các lớp D15 KX1, D15KX2, D15QX [11/10]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn