KẾT QUẢ HỌC TẬP
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 2/24/ ]

Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 2/24/ ]

Danh sách xét học tiếp,cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 2/13/ ]

Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 2/13/ ]

Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [ 12/4/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [ 12/4/ ]

  2. Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [ 11/26 ]

  3. Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [ 11/26 ]

  4. Dự kiến xét KQHT và tốt nghiệp các lớp D15 KX1, D15KX2, D15QX [11/10]

  5. Dự kiến xét KQHT và tốt nghiệp các lớp D15 KX1, D15KX2, D15QX [11/10]

  6. Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2018- 2019 [8/26/]

  7. Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2018- 2019 [8/26/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn