FESTIVAL KINH TẾ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ VII - 2017 [ 1/6/2 ]

Thông báo về việc Tổ chức Festival Kinh tế lần thứ VI năm 2015 [ 12/11 ]

Hội thi Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013 [ 4/19/ ]

Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013 [ 4/13/ ]

Hội thao chào mừng Festival Kinh tế lần thứ V - năm 2013 [ 4/9/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Thay đổi kế hoạch tổ chức Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013 [ 3/23/ ]

  2. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ V NĂM 2013 [ 3/10/ ]

  3. DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ 5 [ 1/31/ ]

  4. Thông báo v/v tổ chức cuộc thi Festival Kinh tế lần thứ 5 [1/24/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn