THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "RUNG CHUÔNG VÀNG" NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING – SẮC MÀU KINH TẾ NĂM 2023

Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
KẾ HOẠCH HỌC CẢI THIỆN KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2022 - 2023 [7/6/2]

 

Kế hoạch học cải thiện tổng quát

Kế hoạch học cải thiện chi tiết tuần 51 đến 53

Kế hoạch học cải thiện chi tiết Tuần 54 đến 56

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn