THÔNG BÁO
 
Thông báo V/v tổ chức học cải thiện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế & QLXD

SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
THÔNG BÁOV/V CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DO KHOA TỔ CHỨC [12/26]

 Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng thông báo vv Cộng điểm rèn luyện cho Sinh viên trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với các hoạt động do Khoa tổ chức: Cộng 01 điểm rèn luyện/1 hoạt động cho các bạn tham gia (theo danh sách đính kèm bên dưới).

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn