THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C15KT [5/18/]

 - Để tải danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp C15KT - Vui lòng tải Tại đây 

STT TÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SỐ ĐT  ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Lê Thị Ái Nhân 0903546677    lethiainhan@muce.edu.vn
2 Đặng Lê Trần Vũ 01696877475  dangletranvu@muce.edu.vn
3 Nguyễn Thị Cúc 0984938384  nguyenthicuc@muce.edu.vn
4 Đào Thị Bích Hồng 0982120486  daothibichhong@muce.edu.vn
5 Nguyễn Thị Kim Trọng 0931961966 nguyenthikimtrong@muce.edu.vn

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn