THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH [3/3/2]
 
STT
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Học vị
 
Ghi chú
1
Lê Đức Tâm
Trưởng Bộ môn
ThS
  
2
Lê Thị Ái Nhân
P. Trưởng Bộ môn
ThS
  
3
Phạm Đình Văn
Giảng viên chính
ThS
Trưởng phòng
Tài chính – Kế toán
4
Nguyễn Đình Đại
Giảng viên
ThS
P. Trưởng phòng
Tài chính – Kế toán
5
Nguyễn Thị Kim Trọng
Giảng viên
TS
6
Huỳnh Chung Vinh
Giảng viên
CN
 
7
Đào Thị Bích Hồng
Giảng viên
ThS
  
8
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Giảng viên
ThS
Đang học NCS
9
Ngô Vũ Mai Ly
Giảng viên
ThS
 
10
Nguyễn Thị Cúc
Giảng viên
ThS
 
11
Đặng Lê Trần Vũ
Giảng viên
ThS
 
12
Trần Thị Nguyên Thảo
Giảng viên
ThS
Chuyên viên phòng
Tổ chức – Hành chánh
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn