CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Tìm kiếm thông tin:
      TRANG NHẤT
Giới thiệu
Đảng - Đoàn thể
Bộ môn trực thuộc
Chương trình đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Chuẩn đầu ra
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Điểm học tập, rèn luyện
Download
Festival kinh tế
Tham quan học tập
Diễn đàn sinh viên
Góp ý - yêu cầu
Trang muce.edu.vn
Bài giảng - Giáo trình
Giáo trình Lý thuyết thống kê
Bài tập Thông kê doanh nghiệp
Giáo trình “Marketing căn bản”
Giáo trình Thống kê doanh nghiệp
Giáo trình Quản trị sản xuất_ĐH Xây dựng Miền Trung
Đăng nhập
User:
Pass:

Số lượng đang online
1
Số lượt truy cập:
402191
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP T09KT
  Tin tức - Sự kiện  
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP T09KT
  [Ngày 27/06/2011, 11:4:29 AM]

CLICK HERE TO START DOWNLOAD!

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp 
Môn: Nguyên lýKế Toán + Kế Toán DN 1,2
Lớp To9 KT
I - Phần nguyên lý kế toán
Đối tượng của kế toán
Phân loại tài sản theo kết cấu vốn kinh doanh
Phân loại tài sản theo nguồn hình thành
Chứng từ kế toán.
TK kế toán, nội dung kết cấu của TK tài sản, TK nguồn vốn, TK doanh thu, TK chi phí. Cho ví dụ minh họa về cách ghi chép của loại TK tài sản, TK nguồn vốn?
Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết: Mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết? Cho ví dụ minh họa?
Khái niệm tính giá tài sản, nguyên tắc tính giá tài sản? Công thức tính giá một số tài sản chủ yếu?
Khái niệm, cơ sở, tính chất cân đối của Bảng cân đối kế toán? Nguyên tác lập bảng cân đối kế toán? Vận dụng tìm X? Lập Bảng cân đối kế toán giản đơn?
Phương pháp sửa chữa sai sót trên chứng từ và sổ kế toán. Cho ví dụ minh họa?
 
II- Kế toán DN1,2
 
1.Chương I: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép
 
2. Chương II: Kế toán vật liệu, dụng cụ
- Đánh giá vật liệu dụng cụ (tính giá vật liệu dụng cụ theo các PP tính giá)
- Kế toán tổng hợp nhập, xuất vật liệu, CCDC loại phân bổ 1 lần, nhiều lần.
 
3. Chương III: Kế toán TSCĐ
- Kế toán tăng, giảm TSCĐ
- Kế toán khấu hao TSCĐ (tính và phân bổ khấu hao TSCĐ)
 
4. Chương IV: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
- Tập hợp và kết chuyển chi phí NVL trực tiếp, chi phí NC trực tiếp, chi phí sản xuất chung (phương pháp kê khai thường xuyên).
- Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất theo đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành (chi phí trực tiếp và chi phí chung liên quan đến nhiều đối tượng)
- Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương.
- Phương pháp tính giá thành: Phương pháp trực tiếp giản đơn và phương pháp hệ số, phương pháp loại trừ chi phí,
- Tính giá thành trong DN có tổ chức phân xưởng SXF, DN có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn
- Lập thẻ tính giá thành.
- Sơ đồ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 
 
5. Chương V: Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh.
(Theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT khấu trừ)
Kế toán nhập, xuất kho thành phẩm theo các phương pháp tính giá (nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, ….)
Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức trực tiếp, gửi bán đại lý, đổi hàng
Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Kế toán chi phí, doanh thu tài chính, chi phí, thu nhập khác.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Sơ đồ tổng quát kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 
Chương VI: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
- Kế toán tiền mặt (TVN)
- Kế toán tiền gửi ngân hàng (TVN)
- Kế toán phải thu khách hàng
- Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN
 
Chương VI: Kế toán vốn chủ sở hữu
- Kế toán phân phối lợi nhuận theo kế hoạch và phân phối lợi nhuận lợi nhuận thực tế khi quyết toán năm được duyệt trong DN
 
                                                                                        Ngày 26/06/ 2011
                                                                                                 Tiểu ban đề thi
                                                                                               
 
                                                                                                Thiều Thị Tâm

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
THÔNG BÁO
TIN MỚI CẬP NHẬT
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ VỀ CHƯƠNG TRÌNH MISS MUCE - NỮ SINH TÀI NĂNG & DUYÊN DÁNG 2016

THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ VỀ CHƯƠNG TRÌNH MISS MUCE - NỮ SINH TÀI NĂNG & DUYÊN DÁNG 2016

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp các ngành Kinh tế bậc Cao đẳng khóa C12

FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ VI NĂM 2015

Giải bóng đá nữ Khoa Kinh tế mở rộng năm 2015 nhằm chào mừng Festival Kinh tế lần thứ VI
QUẢNG CÁO
 
nike free run+ running shoes,has a multi-layer upper and breathable mesh that maintain lightweight sexy costumes
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057).3821040 Email:khoakinhte.cx3@moet.edu.vn