THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp [ 31/08 ]

Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp [ 31/08 ]

Cẩm nang xin việc ngành Marketing [ 18/09 ]

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp C15KT [ 18/05 ]

Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD [ 10/01 ]

Danh sách giáo viên hướng dẫn và Đề cương [ 05/04 ]

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành QTKD_khóa C14QT [ 04/04 ]

Danh sách giảng viên bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh [ 03/03 ]

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp C11KT [ 08/05 ]

Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp C11KT [ 08/05 ]

Danh sách giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp [ 07/04 ]

Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) [ 16/06 ]

Thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/08/2012 [ 29/11 ]

 
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 525,677
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn