THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
ĐIỂM HỌC TẬP, RÈN LUYỆN BẬC ĐẠI HỌC
Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 04/02 ]

Điểm rèn luyên các lớp học kỳ 2, năm học 2018- 2019 [ 13/08 ]

Điểm rèn luyên các lớp học kỳ 2, năm học 2018- 2019 [ 13/08 ]

Bảng Tổng kết điểm năm học - Lần cao nhất [ 07/05 ]

Điểm rèn luyện của Khoa học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Cập nhật ngày 07/3 [ 11/03 ]

Điểm rèn luyện của Khoa học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Cập nhật ngày 07/3 [ 11/03 ]

Danh sách xét kết quả hoc tập, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 [ 25/02 ]

Danh sách xét kết quả hoc tập, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 [ 25/02 ]

 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 484,091
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn