THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
ĐIỂM HỌC TẬP, RÈN LUYỆN BẬC ĐẠI HỌC
Điểm rèn luyên các lớp học kỳ 2, năm học 2018- 2019 [ 13/08 ]

Điểm rèn luyên các lớp học kỳ 2, năm học 2018- 2019 [ 13/08 ]

Bảng Tổng kết điểm năm học - Lần cao nhất [ 07/05 ]

Điểm rèn luyện của Khoa học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Cập nhật ngày 07/3 [ 11/03 ]

Điểm rèn luyện của Khoa học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Cập nhật ngày 07/3 [ 11/03 ]

Danh sách xét kết quả hoc tập, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 [ 25/02 ]

Danh sách xét kết quả hoc tập, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 [ 25/02 ]

 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 479,855
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn