THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
KẾT QUẢ HỌC TẬP
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 24/02 ]

Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 24/02 ]

Danh sách xét học tiếp,cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 13/02 ]

Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 13/02 ]

Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [ 04/12 ]

Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [ 04/12 ]

Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [ 26/11 ]

Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [ 26/11 ]

Dự kiến xét KQHT và tốt nghiệp các lớp D15 KX1, D15KX2, D15QX [ 10/11 ]

Dự kiến xét KQHT và tốt nghiệp các lớp D15 KX1, D15KX2, D15QX [ 10/11 ]

Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2018- 2019 [ 26/08 ]

 
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 496,718
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn