BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
Danh sách giáo viên hướng dẫn và Đề cương [ 4/5/2 ]

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành QTKD_khóa C14QT [ 4/4/2 ]

Danh sách giảng viên bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh [ 3/3/2 ]

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp C11KT [ 5/8/2 ]

Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp C11KT [ 5/8/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp [ 4/7/2 ]

  2. Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) [ 6/16/ ]

  3. Thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/08/2012 [ 11/29 ]

  4. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VỀ CHI TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP [11/12]

  5. Thông tư 159/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường [11/12]

  6. QUY ĐỊNH VỀ GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG DOANH NGHIỆP [11/12]

  7. Làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ [10/30]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 30
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn