BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp [ 8/31/ ]

Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp [ 8/31/ ]

Cẩm nang xin việc ngành Marketing [ 9/18/ ]

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp C15KT [ 5/18/ ]

Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD [ 1/10/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách giáo viên hướng dẫn và Đề cương [ 4/5/2 ]

  2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành QTKD_khóa C14QT [ 4/4/2 ]

  3. Danh sách giảng viên bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh [ 3/3/2 ]

  4. Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp C11KT [5/8/2]

  5. Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp C11KT [5/8/2]

  6. Danh sách giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp [4/7/2]

  7. Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) [6/16/]
THÔNG BÁO
 
Các quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiên làm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy, lớp D17KX,QX và sinh viên đại học các khoá trước

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn