BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD [ 1/10/ ]

Danh sách giáo viên hướng dẫn và Đề cương [ 4/5/2 ]

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành QTKD_khóa C14QT [ 4/4/2 ]

Danh sách giảng viên bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh [ 3/3/2 ]

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp C11KT [ 5/8/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp C11KT [ 5/8/2 ]

  2. Danh sách giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp [ 4/7/2 ]

  3. Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) [ 6/16/ ]

  4. Thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/08/2012 [11/29]

  5. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VỀ CHI TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP [11/12]

  6. Thông tư 159/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường [11/12]

  7. QUY ĐỊNH VỀ GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG DOANH NGHIỆP [11/12]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 56
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn