BIỂU MẪU
TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN [ 12/28 ]

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN [ 11/30 ]

QĐ 206/QĐ_ĐHXDMT, NGÀY 14.9.2016 VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SV [ 11/30 ]

KH 86/KH-ĐHXDMT VỀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 [ 11/30 ]

QĐ 170/QĐ-ĐHXDMT VỀ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG [ 11/30 ]

Các bài đã đăng:

  1. QĐ 416/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 5.9.2016 VỀ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SINH VIÊN [ 11/30 ]

  2. BIỂU MẪU DÙNG CHO HỌP LỚP HSSV [ 11/8/ ]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 54
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn