BIỂU MẪU
Biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện [ 7/7/2 ]

Biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện [ 7/7/2 ]

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN 2018 [ 5/9/2 ]

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN [ 12/28 ]

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN [ 11/30 ]

Các bài đã đăng:

  1. QĐ 206/QĐ_ĐHXDMT, NGÀY 14.9.2016 VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SV [ 11/30 ]

  2. KH 86/KH-ĐHXDMT VỀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 [ 11/30 ]

  3. QĐ 170/QĐ-ĐHXDMT VỀ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG [ 11/30 ]

  4. QĐ 416/QĐ-ĐHXDMT NGÀY 5.9.2016 VỀ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SINH VIÊN [11/30]

  5. BIỂU MẪU DÙNG CHO HỌP LỚP HSSV [11/8/]
THÔNG BÁO
 
Các quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiên làm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy, lớp D17KX,QX và sinh viên đại học các khoá trước

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn