KẾT QUẢ HỌC TẬP
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 2/24/ ]

Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020 [ 2/24/ ]

Danh sách xét học tiếp,cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 2/13/ ]

Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 2/13/ ]

Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [ 12/4/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp [ 12/4/ ]

  2. Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [ 11/26 ]

  3. Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước xét tốt nghiệp [ 11/26 ]

  4. Dự kiến xét KQHT và tốt nghiệp các lớp D15 KX1, D15KX2, D15QX [11/10]

  5. Dự kiến xét KQHT và tốt nghiệp các lớp D15 KX1, D15KX2, D15QX [11/10]

  6. Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2018- 2019 [8/26/]

  7. Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2018- 2019 [8/26/]
THÔNG BÁO
 
Các quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiên làm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy, lớp D17KX,QX và sinh viên đại học các khoá trước

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn