KẾT QUẢ HỌC TẬP
Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2018- 2019 [ 8/26/ ]

Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2018- 2019 [ 8/26/ ]

Điểm học tập của sinh viên học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 [ 8/13/ ]

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp C16 [ 8/1/2 ]

Điểm TTHCM D17 và KH kinh doanh C16QT [ 12/3/ ]

Các bài đã đăng:

  1. ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐẠI HỌC CÁC KHÓA, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 [ 3/27/ ]

  2. ĐIỂM RÈN LUYỆN CÁC KHÓA CAO ĐẲNG - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 [ 3/27/ ]

  3. Điểm rèn luyện HKII- năm học 13-14 ( C12KT,KX,QT & C13KT,KX,QT) [ 8/27/ ]

  4. Điểm rèn luyện C11KT,KX,QT [8/4/2]

  5. Điểm khóa luận tốt nghiệp khóa C11 [6/18/]

  6. Điểm học tập [4/21/]

  7. Điểm rèn luyện C12 [4/14/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 26
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn