THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA C15QT [ 4/3/2 ]

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C15 [ 4/3/2 ]

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C14 [ 2/20/ ]

KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP & CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ [ 1/6/2 ]

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO BẬC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC [ 11/5/ ]

Các bài đã đăng:

  1. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ VII NĂM 2017 [ 10/27 ]

  2. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ MỞ RỘNG - CÚP KIENLONGBANK - NĂM 2016 [ 9/28/ ]

  3. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL@MUCE.EDU.VN) CÔNG VỤ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2016 [ 9/28/ ]

  4. THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (DÀNH CHO KHÓA 2016) [9/28/]

  5. DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 [9/27/]

  6. QUYẾT ĐỊNH 206 VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SV [9/27/]

  7. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐH NHA TRANG [9/27/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 35
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn