THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
KẾ HOẠCH HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2017 - 2018 [ 6/16/ ]

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C15KT [ 5/17/ ]

KẾ HOẠCH BÁO CÁO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ LẦN 3 - 2018 [ 5/11/ ]

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP KHOA KINH TẾ NĂM 2018 [ 4/27/ ]

DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA C15QT [ 4/3/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C15 [ 4/3/2 ]

  2. KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C14 [ 2/20/ ]

  3. KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP & CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ [ 1/6/2 ]

  4. QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO BẬC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC [11/5/]

  5. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ VII NĂM 2017 [10/27]

  6. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ MỞ RỘNG - CÚP KIENLONGBANK - NĂM 2016 [9/28/]

  7. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL@MUCE.EDU.VN) CÔNG VỤ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2016 [9/28/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 66
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn