THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
QĐ 603 miễn giảm học phí HK1 năm 2019-2020 [ 12/30 ]

Thông báo 168 V/v tổ chức giảng dạy các học phần LLCT từ năm học 2019-2020 áp dụng đối với sinh viên đại học [ 12/11 ]

Thông báo lịch ôn thi và lịch thi Olympic [ 11/18 ]

Thông báo lịch ôn thi và lịch thi Olympic [ 11/18 ]

Thông báo Tổ chức chương trình teambuiding “ Sắc màu kinh tế - chào tân sinh viên D19 [ 10/25 ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo Tổ chức chương trình teambuiding “ Sắc màu kinh tế - chào tân sinh viên D19 [ 10/25 ]

  2. Kế hoạch học lại học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 8/26/ ]

  3. Kế hoạch học lại học kỳ 1 năm học 2019- 2020 [ 8/26/ ]

  4. Kế hoạch học cải thiện hè năm học 2018 - 2019 [6/18/]

  5. Kế hoạch học cải thiện hè năm học 2018 - 2019 [6/18/]

  6. Kế hoạch thực tập cuối khoá và Danh sách sinh viên thực tập. [3/21/]

  7. Kế hoạch thực tập cuối khoá và Danh sách sinh viên thực tập. [3/21/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn