THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
Kế hoạch thực tập cuối khoá và Danh sách sinh viên thực tập. [ 3/21/ ]

Kế hoạch thực tập cuối khoá và Danh sách sinh viên thực tập. [ 3/21/ ]

Lịch thi học lại Tuần 15 và 16 Học kỳ 1 NH 2018-2019 [ 10/25 ]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XD MỞ RỘNG NĂM 2018! [ 9/24/ ]

Tổng hợp các học phần được mở lớp học cải thiện, HK1 NH 2018-2019 [ 9/16/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Tổng hợp các học phần được mở lớp học cải thiện, HK1 NH 2018-2019 [ 9/16/ ]

  2. Quyết định phân công GVCV các lớp, năm học 2018-2019. [ 8/6/2 ]

  3. KẾ HOẠCH HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2017 - 2018 [ 6/16/ ]

  4. DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C15KT [5/17/]

  5. KẾ HOẠCH BÁO CÁO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ LẦN 3 - 2018 [5/11/]

  6. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP KHOA KINH TẾ NĂM 2018 [4/27/]

  7. DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA C15QT [4/3/2]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn