THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XD MỞ RỘNG NĂM 2018! [ 9/24/ ]

Tổng hợp các học phần được mở lớp học cải thiện, HK1 NH 2018-2019 [ 9/16/ ]

Tổng hợp các học phần được mở lớp học cải thiện, HK1 NH 2018-2019 [ 9/16/ ]

Quyết định phân công GVCV các lớp, năm học 2018-2019. [ 8/6/2 ]

KẾ HOẠCH HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2017 - 2018 [ 6/16/ ]

Các bài đã đăng:

  1. DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C15KT [ 5/17/ ]

  2. KẾ HOẠCH BÁO CÁO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ LẦN 3 - 2018 [ 5/11/ ]

  3. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP KHOA KINH TẾ NĂM 2018 [ 4/27/ ]

  4. DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA C15QT [4/3/2]

  5. KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C15 [4/3/2]

  6. KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA C14 [2/20/]

  7. KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP & CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ [1/6/2]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 17
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn