TIN TỨC - SỰ KIỆN
LỄ KHAI MẠC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA D18KT VÀ SINH VIÊN CÁC KHÓA TRƯỚC, NGÀNH KẾ TOÁN, HỆ CHÍNH QUY [ 7/22/ ]

 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022 [ 7/7/2 ]

 

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ, VIÊN CHỨC VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA CỦA KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NĂM HỌC 2021-2022 [ 7/7/2 ]

 

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 [ 7/4/2 ]

 

LỄ KHAI MẠC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, KHÓA 2018 [ 6/14/ ]

 

 

Các bài đã đăng:

  1. HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA 2 NGÀNH KINH TẾ XD & QUẢN LÝ XD [ 5/27/ ]

  2. CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING – SẮC MÀU KINH TẾ NĂM 2022 [ 5/23/ ]

  3. GIẢI BÓNG ĐÁ NAM “KẾT NỐI SINH VIÊN KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG NĂM 2022” [ 5/20/ ]

  4. CHƯƠNG TRÌNH CẮM HOA CHÀO MỪNG NGÀY 08/3 VỚI CHỦ ĐỀ “TÔN VINH NÉT ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ” [3/8/2]

  5. TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI "NÉT ĐẸP SINH VIÊN KHOA KINH TẾ&QLXD - MUCE" [11/23]

  6. HỘI THẢO KHOA HỌC “KẾ TOÁN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ” [11/14]

  7. THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC CUỘC THI "NÉT ĐẸP SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & QLXD" [10/13]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 12
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn