BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Danh sách Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận và GVHD - Khóa C13KX [ 5/7/2 ]

Kế hoạch thực hiện TTCK và KLTN - Khóa C13KX [ 5/4/2 ]

Danh sách GVHD TTCK - Khóa C13KX [ 5/4/2 ]

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp - C13KX [ 5/4/2 ]

Đề cương Thực tập cuối khóa - C13KX [ 5/4/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách giảng viên bộ môn Kinh tế xây dựng [ 8/23/ ]
THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "RUNG CHUÔNG VÀNG" NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING – SẮC MÀU KINH TẾ NĂM 2023

Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn