BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG
Danh sách Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận và GVHD - Khóa C13KX [ 5/7/2 ]

Kế hoạch thực hiện TTCK và KLTN - Khóa C13KX [ 5/4/2 ]

Danh sách GVHD TTCK - Khóa C13KX [ 5/4/2 ]

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp - C13KX [ 5/4/2 ]

Đề cương Thực tập cuối khóa - C13KX [ 5/4/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Danh sách giảng viên bộ môn Kinh tế xây dựng [ 8/23/ ]
THÔNG BÁO
 
Các quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiên làm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy, lớp D17KX,QX và sinh viên đại học các khoá trước

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn