THÔNG BÁO
 
Thông báo về việc xét tặng học bổng khuyến học của Tập đoàn Đèo cả

Đọc thêm
WEBLINK
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
HỘI THẢO ĐỐI SÁNH KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG [5/12/]

 Theo Thông báo số 48/TB- ĐHXDMT về việc đối sánh kết quả học tập, các Khoa xây dựng kế hoạch và thực hiện đối sánh kết quả học tập của sinh viên trình độ đại học. Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng tổ chức “Hội thảo đối sánh kết quả học tập của sinh viên trình độ đại học cấp Khoa”. Tham dự buổi Hội thảo có:

* Cô TS Trần Thị Quỳnh Như - Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư chi bộ
* Cô TS Nguyễn Thị Kim Trọng -Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
* Các giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Việc đối sánh kết quả học tập được trình bày theo hai bộ môn: Cô Th.S Nguyễn Thị Cúc trình bày nội dung đối sánh của Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh theo hai học phần Nguyên lý kế toán và Nguyên lý thống kê ở ba khoá học 2018, 2019 và 2020; Cô TS Vương Thị Thuỳ Dương trình bày nội dung đối sánh của Bộ môn Quản lý xây dựng theo bốn học phần gồm: Kinh tế xây dựng 1, Pháp luật xây dựng, Định mức và đơn giá trong xây dựng, Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng ở ba khoá học 2015, 2016 và 2017. Thông qua nội dung đối sánh kết quả học tập của các bộ môn thấy được dù kết quả học tập các học phần chưa cao nhưng tỷ lệ sinh viên có kết quả đạt chiếm số lượng lớn và kết quả học tập qua các năm đều có sự cải thiện. Nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập chưa cao một phần do sinh viên chưa chủ động trong vấn đề tự học, tự nghiên cứu; sinh viên chưa quen với cách học đại học, kiến thức có sự khác biệt rất nhiều với những môn học của bậc phổ thông dẫn đến các em khó tiếp nhận các kiến thức mới dẫn đến điểm thi cũng như điểm tổng kết còn thấp.
Trong thời gian tới, để cải thiện kết quả học tập của sinh viên, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng sẽ tiếp tục có những điều chỉnh theo hướng đa dạng các phương thức dạy học để tăng tính tiếp cận với sinh viên, đồng thời sẽ tích cực hơn nữa trong việc khuyến khích sinh viên tự học và tự nghiên cứu ở nhà để cải thiện kết quả học tập của sinh viên trong những năm sau.
Dưới dây là một vài hình ảnh của buổi hội thảo:
 Cô TS Nguyễn Thị Kim Trọng - Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng phát biểu khai mạc buổi Hội thảo

Cô Th.S Nguyễn Thị Cúc trình bày báo cáo đối sánh kết quả học tập Bộ môn Kế toán và
Quản trị kinh doanh
Cô T.S Vương Thị Thuỳ Dương trình bày báo cáo đối sánh kết quả học tập Bộ môn Quản lý
xây dựng

 

Người đăng tin
 
Thu Cúc
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn