THÔNG BÁO
 
Các quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiên làm đồ án tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy, lớp D17KX,QX và sinh viên đại học các khoá trước

Đọc thêm

WEBLINK
 
BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C15KT [5/18/]

 - Để tải danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp C15KT - Vui lòng tải Tại đây 

STT TÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SỐ ĐT  ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Lê Thị Ái Nhân 0903546677    lethiainhan@muce.edu.vn
2 Đặng Lê Trần Vũ 01696877475  dangletranvu@muce.edu.vn
3 Nguyễn Thị Cúc 0984938384  nguyenthicuc@muce.edu.vn
4 Đào Thị Bích Hồng 0982120486  daothibichhong@muce.edu.vn
5 Nguyễn Thị Kim Trọng 0931961966 nguyenthikimtrong@muce.edu.vn

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn