THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC KHOA KINH TẾ THÁNG 11/2016 [11/22]
    Thực hiện kế hoạch năm học 2016 -2017, nhằm đẩy mạnh và nâng chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi và chia sẻ học thuật, vào lúc 13 giờ 30 ngày 16/11/2016 tại phòng Hội thảo của trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Khoa Kinh tế đã tổ chức báo cáo 2 chuyên đề khoa học sau:
     - Chuyên đề 1: “Kế toán TSCĐ theo chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống kế toán một số nước trên thế giới” do Th.S Nguyễn Thị Cúc trình bày- Chuyên đề 2: “Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức tại Việt Nam” do Th.S Ngô Vũ Mai Ly trình bày.
Đến tham dự buổi báo cáo khoa học có sự tham dự của Th.S Lê Đức Tâm – Phó trưởng Khoa Kinh tế, Th.S Nguyễn Đình Đại – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán cùng quý thầy cô trong Khoa Kinh tế.
     Trong Báo cáo chuyên đề“Kế toán TSCĐ theo chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống kế toán một số nước trên thế giới” của Th.s Nguyễn Thị Cúc đã trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán TSCĐ trên các khía cạnh như: Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ, cách tính nguyên giá TSCĐ, khấu hao TSCĐ... Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đi sâu nghiên cứu kế toán TSCĐ theo chuẩn mực kế toán quốc tế, so sánh giữa kế toán TSCĐ của Việt Nam với hệ thống kế toán một số nước tiên tiến trên thế giới như: Kế toán TSCĐ ở Mỹ và kế toán TSCĐ ở Pháp. Qua đó, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm để hoàn thiện hơn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, tạo hành lang pháp lý để tổ chức bộ máy kế toán cho DN và ngày càng tiệm cận với chuẩn mực kế toán quốc tế.
     Báo cáo chuyên đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức tại Việt Nam” của Th.s Ngô Vũ Mai Ly đã giới thiệu tổng quan về cổ tức và chính sách chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Từ đó đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức thông qua các mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến chính sách chi trả cổ tức. Bên cạnh đó, tác giả đã nghiên cứu và lựa chọn mô hình ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức tại Việt Nam. Kết thúc chuyên đề, tác giả đã đưa ra những kiến nghị và giải pháp áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đặng Lê Trần Vũ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Th.S Nguyễn Thị Cúc trình bày báo cáo chuyên đề 1


Th.S Ngô Vũ Mai Ly trình bày báo cáo chuyên đề 2

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 21
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn