THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH [3/3/2]
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Ghi chú

1

Lê Đức Tâm

Trưởng Bộ môn

ThS

  

2

Lê Thị Ái Nhân

P. Trưởng Bộ môn

ThS

  

3

Phạm Đình Văn

Giảng viên chính

ThS

Trưởng phòng
Tài chính – Kế toán

4

Nguyễn Đình Đại

Giảng viên

ThS

P. Trưởng phòng
Tài chính – Kế toán

5

Huỳnh Chung Vinh

Giảng viên

CN

 

6

Đào Thị Bích Hồng

Giảng viên

ThS

  

7

Nguyễn Thị Thu Hiếu

Giảng viên

ThS

Đang học NCS

8

Ngô Vũ Mai Ly

Giảng viên

ThS

 

9

Nguyễn Thị Cúc

Giảng viên

ThS

 

10

Đặng Lê Trần Vũ

Giảng viên

ThS

 

11

Trần Thị Nguyên Thảo

Giảng viên

ThS

Chuyên viên phòng
Tổ chức – Hành chánh

12

Phạm Thị Phương Anh

Giảng viên

ThS

Chuyên viên phòng
Tổ chức – Hành chánh

 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 44
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn