THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
BÀI GIẢNG - GIÁO TRÌNH
BÀI TẬP THÔNG KÊ DOANH NGHIỆP [4/3/2]

 BÀI TẬP THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

PHẦN I

Lời nói đầu

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thông kê doanh nghiệp

Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 3: Thống kê lao động trong doanh nghiệp

Chương 4: Thông kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Chương 5,6,7: Thống kê nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

PHẦN II: Một số bài tập tổng hợp

PHẦN III: Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản

Tài liệu tham khảo, Mục lục

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 71
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn