THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
BÀI GIẢNG - GIÁO TRÌNH
GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP [4/3/2]

 GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU

Chư­­ơng 1: Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp

Ch­ương 2: Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 3: Thống kê lao động trong doanh nghiệp

Chương 4: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Chương 5: Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

Chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Ch­­ương 7: Thống kê hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  của doanh nghiệp

Mục lục

Tài liệu tham khảo

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn