THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ

 
Danh sách sinh viên các khoá trước xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp cùng khoá C17  
Lịch thi các lớp học cải thiện tuần 51-52
Lịch thi các lớp học cải thiện tuần 51-52
Lịch học cải thiện và thi lại các lớp học phần cải thiện - Tuần 49 - 56
FESTIVAL KINH TẾ

 
Thông báo về việc Tổ chức Festival Kinh tế lần thứ VI năm 2015  
Hội thi Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Hội thao chào mừng Festival Kinh tế lần thứ V - năm 2013
BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp C15KT  
Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD
Danh sách giáo viên hướng dẫn và Đề cương
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành QTKD_khóa C14QT
BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 
Kế hoạch thực hiện TTCK và KLTN - Khóa C13KX  
Danh sách GVHD TTCK - Khóa C13KX
Đề cương Khóa luận tốt nghiệp - C13KX
Đề cương Thực tập cuối khóa - C13KX
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020  
Danh sách xét học tiếp,cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020
Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020
Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp
BIỂU MẪU

 
Biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện  
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN 2018
TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 488,920
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn