THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ

 
Kế hoạch tốt nghiệp của các lớp D18KX1, D18QX1, C19KS1  
Quyết định 504 công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II và năm học 2020 - 2021
Kế hoạch các lớp bổ sung kiến thức cho các lớp D21 nhập học muộn
Thông báo số 221+ 222+223 đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 và các chính sách chế độ trợ cấp sinh viên
FESTIVAL KINH TẾ

 
Thông báo về việc Tổ chức Festival Kinh tế lần thứ VI năm 2015  
Hội thi Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Hội thao chào mừng Festival Kinh tế lần thứ V - năm 2013
BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
Danh sách sinh viên Các lớp cao đảng C17KT, QT bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp  
Cẩm nang xin việc ngành Marketing
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp C15KT
Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD
BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 
Kế hoạch thực hiện TTCK và KLTN - Khóa C13KX  
Danh sách GVHD TTCK - Khóa C13KX
Đề cương Khóa luận tốt nghiệp - C13KX
Đề cương Thực tập cuối khóa - C13KX
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic các học phần năm học 2019 - 2020  
Danh sách xét học tiếp,cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020
Danh sách xét học tiếp, cảnh báo thôi học học kỳ 1 năm học 2019- 2020
Danh sách sinh viên các khóa trước xét tốt nghiệp
BIỂU MẪU

 
Biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện  
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN 2018
TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 502,904
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn