THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ

 
Kế hoạch học cải thiện hè năm học 2018 - 2019  
Kế hoạch thực tập cuối khoá và Danh sách sinh viên thực tập.
Kế hoạch thực tập cuối khoá và Danh sách sinh viên thực tập.
Lịch thi học lại Tuần 15 và 16 Học kỳ 1 NH 2018-2019
FESTIVAL KINH TẾ

 
Thông báo về việc Tổ chức Festival Kinh tế lần thứ VI năm 2015  
Hội thi Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Festival Kinh tế lần thứ V năm 2013
Hội thao chào mừng Festival Kinh tế lần thứ V - năm 2013
BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp C15KT  
Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành QTKD
Danh sách giáo viên hướng dẫn và Đề cương
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành QTKD_khóa C14QT
BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 
Kế hoạch thực hiện TTCK và KLTN - Khóa C13KX  
Danh sách GVHD TTCK - Khóa C13KX
Đề cương Khóa luận tốt nghiệp - C13KX
Đề cương Thực tập cuối khóa - C13KX
KẾT QUẢ HỌC TẬP

 
ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐẠI HỌC CÁC KHÓA, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018  
ĐIỂM RÈN LUYỆN CÁC KHÓA CAO ĐẲNG - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
Điểm rèn luyện HKII- năm học 13-14 ( C12KT,KX,QT & C13KT,KX,QT)
Điểm rèn luyện C11KT,KX,QT
BIỂU MẪU

 
TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN  
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
QĐ 206/QĐ_ĐHXDMT, NGÀY 14.9.2016 VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SV
KH 86/KH-ĐHXDMT VỀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
 
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 477,623
Copyright by Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn